S
.
4
.
D
.

Framræst ræktarland

Losun frá framræstu ræktarlandi tekur eingöngu til losunar glaðlofts og telur hún 11% af losun landbúnaðar.

Svo draga megi úr loftslagsáhrifum vegna jarðræktar þarf að takmarka eins og kostur er ræktun á lífrænum jarðvegi og færa ræktun á steinefnajarðvegi eftir því sem aðstæður leyfa.

CO2 ígildi
0
þ
.
t

Aðgerðir í Framræst ræktarland

S

.

4

.

D

.

1

.

Jarðræktarstyrkir verði endurskoðaðir til að draga úr loftslagsáhrifum vegna ræktunar

S

.

4

.

D

.

1

.

Jarðræktarstyrkir verði endurskoðaðir til að draga úr loftslagsáhrifum vegna ræktunar

Jarðræktarstyrkir verði endurskoðaðir til að draga úr loftslagsáhrifum vegna ræktunar

Jarðræktarstyrkir verði endurskoðaðir þannig að þeir stuðli að jákvæðum loftslagsáhrifum við meðferð ræktarlands. Með aðgerðinni eru bændur hvattir til að bæta meðferð ræktarlands. Ákvæði verða sett í samninga og reglugerðir til að koma í veg fyrir að bændur fari í verkefni sem hafa neikvæð áhrif m.t.t. loftslagsmála og stuðningskerfi jafnframt nýtt til að ýta undir góða meðferð ræktarlands í loftslagslegum skilningi. Í aðgerðinni verður jafnframt leitað eftir að meðferð búfjáráburðar og lífrænna áburðarefna verði með þeim hætti að sem minnst töp verði við meðhöndlun og dreifingu. Skoða þarf hvort herða þurfi á ákvæðum reglugerðar 804/1999 sem fjallar um varnir gegn mengun vatns af völdum köfnunarefnissambanda frá landbúnaði og öðrum atvinnurekstri. Mögulega þarf einnig að vekja meiri athygli á þessum reglum að þeim sé fylgt eftir. Þessi aðgerð tengist jafnframt aðgerð sem snýr að geymslu búfjáráburðar. Aðgerðin byggir a eftirfarandi: - Skilyrði séu sett fyrir jarðræktarstyrkjum, að akrar séu unnir að vori og ekki opnir yfir vetur. - Jarðræktarstyrkir fáist greiddir til að koma sendnum jarðvegi í ræktunarhæft ástand - hámark 2 ár. - Jarðræktarstyrkir eru ekki greiddir út á ræktun á framræstum lífrænum jarðvegi nema sýnt sé fram á að aflað hafi verið til þess framkvæmdaleyfis. - Jarðræktarstyrkir verði hærri þar sem ræktað er á steinefnajarðvegi en á lífrænum jarðvegi.

Markmið aðgerðar
Að fækka hekturum sem ræktaðir eru á lífrænum jarðvegi um 10% árið 2030 miðað við árið 2022
Upphaf / Endir
2024
2026
Staða aðgerðar
Á hugmyndastigi
Ábyrgðaraðili
Matvælaráðuneytið