S
.
2
.
A
.

Mannvirkjagerð

Losun frá mannvirkjagerð kemur til vegna notkunar jarðefnaeldsneytis í tækjabúnaði atvinnutækja á framkvæmdastað og telur 52% af losun smærri iðnaðar. Þau tæki sem keyra því um vegi landsins, þ.e. vörubílar, eru flokkuð undir S.5 Ökutæki og innviðir.

Svo sporna megi gegn losun þessari er til skamms tíma litið mikilvægt að auka orkunýtni, sem eykur samhliða hagkvæmni í rekstri. Í þeim tilfellum sem tækniþróun leyfir þarf þó að ráðast í orkuskipti viðkomandi véla og tækjabúnaðar. Mikilvægt er að stjórnvöld tryggi hér viðeigandi innviði og stuðning, en taki einnig á sig fyrstu skipulagningu framkvæmda.

CO2 ígildi
0
þ
.
t

Aðgerðir í Mannvirkjagerð

S

.

2

.

A

.

1

.

Reynsluverkefni um losunarfría framkvæmd hjá Vegagerðinni

S

.

2

.

A

.

1

.

Reynsluverkefni um losunarfría framkvæmd hjá Vegagerðinni

Reynsluverkefni um losunarfría framkvæmd hjá Vegagerðinni

Framkvæmd valin í reynsluverkefni út frá fyrirliggjandi orkuinnviðum og verkþáttum til að leggja grunn að prófun lágkolefnislausna í framkvæmdum Vegagerðarinnar. Með kortlagningu framkvæmda í samgönguáætlun m.t.t. orkuinnviða og umfangs er hægt að velja framkvæmd og viðeigandi verkþætti framkvæmdar sem hentar í reynsluverkefni losunarfrírra framkvæmda Vegagerðarinnar. Huga þarf að því sem fyrst í hönnunarferlinu til að hægt sé að aðlaga verkþætti og skipulag framkvæmdar að nýjum þörfum sem fylgja nýorkugjöfum.

Markmið aðgerðar
Velja framkvæmd í samgöngukerfinu til að prófa og þróa lágkolefnislausnir á framkvæmdasvæðum.
Upphaf / Endir
2024
2026
Staða aðgerðar
Í framkvæmd
Ábyrgðaraðili
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið

S

.

2

.

A

.

2

.

Reynsluverkefni um losunarfría framkvæmd hjá Framkvæmdasýslu - Ríkiseignum

S

.

2

.

A

.

2

.

Reynsluverkefni um losunarfría framkvæmd hjá Framkvæmdasýslu - Ríkiseignum

Reynsluverkefni um losunarfría framkvæmd hjá Framkvæmdasýslu - Ríkiseignum

Framkvæmd valin í reynsluverkefni út frá fyrirliggjandi orkuinnviðum og verkþáttum til að leggja grunn að prófun lágkolefnislausna í framkvæmdum Framkvæmdasýslu - Ríkiseigna. Með kortlagningu framkvæmda Framkvæmdasýslu - Ríkiseigna m.t.t. orkuinnviða og umfangs er hægt að velja framkvæmd og viðeigandi verkþætti framkvæmdar sem hentar í reynsluverkefni losunarfrírra framkvæmda Framkvæmdasýslu - Ríkiseigna. Huga þarf að því sem fyrst í hönnunarferlinu til að hægt sé að aðlaga verkþætti og skipulag framkvæmdar að nýjum þörfum sem fylgja nýorkugjöfum.

Markmið aðgerðar
Velja framkvæmd hjá Framkvæmdasýslu - Ríkiseignum til að prófa og þróa lágkolefnislausnir á framkvæmdasvæðum
Upphaf / Endir
2024
2026
Staða aðgerðar
Á hugmyndastigi
Ábyrgðaraðili

S

.

2

.

A

.

3

.

Kröfur og ábyrgð hleðsluinnviða á framkvæmdasvæðum í þéttbýli

S

.

2

.

A

.

3

.

Kröfur og ábyrgð hleðsluinnviða á framkvæmdasvæðum í þéttbýli

Kröfur og ábyrgð hleðsluinnviða á framkvæmdasvæðum í þéttbýli

Skýra þarf ferla og auðvelda uppsetningu hleðsluinnviða á framkvæmdastað til að auðvelda orkuskipti.

Markmið aðgerðar
Greiða leið að orkuskiptum á framkvæmdasvæðum
Upphaf / Endir
2024
2025
Staða aðgerðar
Á hugmyndastigi
Ábyrgðaraðili

S

.

2

.

A

.

4

.

Innleiðing innra kolefnisverðs opinberra framkvæmda

S

.

2

.

A

.

4

.

Innleiðing innra kolefnisverðs opinberra framkvæmda

Innleiðing innra kolefnisverðs opinberra framkvæmda

Stjórnvöld skilgreini upphæð innra kolefnisverðs og gefi út viðmið um notkun þess í ákvarðanatöku í opinberum framkvæmdum, sem miða við markaðsforsendur hverju sinni.

Markmið aðgerðar
Kolefnisspor opinberra framkvæmda sé tekið með í reikninginn í ákvarðanatöku.
Upphaf / Endir
2024
2025
Staða aðgerðar
Á hugmyndastigi
Ábyrgðaraðili
Fjármála- og efnahagsráðuneytið

S

.

2

.

A

.

5

.

Styðja við innleiðingu aðgerða í vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð 2030

S

.

2

.

A

.

5

.

Styðja við innleiðingu aðgerða í vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð 2030

Styðja við innleiðingu aðgerða í vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð 2030

Framfylgja stefnu og aðgerðaáætlun um vistvæna mannvirkjagerð, sem unnin var á vegum Byggjum grænni framtíð, samstarfsvettvangs stjórnvalda og atvinnulífs.

Markmið aðgerðar
Að 100% þeirra aðgerða sem lagðar eru fram í vegvísinum sé lokið
Upphaf / Endir
2022
2030
Staða aðgerðar
Í framkvæmd
Ábyrgðaraðili
Innviðaráðuneytið