S
.
1
.
B
.

Bruni eldsneytis til orkuvinnslu

Bruni eldsneytis til orkuvinnslu hefur farið vaxandi á síðustu árum og taldi 29% af losun orkuvinnslu 2022.

Bruna eldsneytis til orkuvinnslu má rekja til tveggja þátta. Annars vegar er jarðefnaeldsneyti nýtt sem varaafl fyrir forgangsorku, t.a.m. þegar slæm veður slá út einstaka byggðarlög, og hins vegar í iðnaði sem rekinn er á skerðanlegri raforku, t.a.m. vegna slæms vatnsárs eða óstöðugleika í dreifi- og flutningsneti. Í þessu samhengi er mikilvægt að líta sérstaklega til nýrra lausna á borð við grænt varaafl og orkugeymslu. Slíkar lausnir gætu einnig nýst þeim samfélögum sem standa nærri þess háttar iðnaði.

CO2 ígildi
0
þ
.
t

Aðgerðir í Bruni eldsneytis til orkuvinnslu

S

.

1

.

B

.

1

.

Tilraunaverkefni um háhitavarmadælur í fiskiðnaði

S

.

1

.

B

.

1

.

Tilraunaverkefni um háhitavarmadælur í fiskiðnaði

Tilraunaverkefni um háhitavarmadælur í fiskiðnaði

Greina tækifæri, áskoranir og fýsileika mögulegs tilraunaverkefnis með háhitavarmadælur tengdar við fiskimjölsverksmiðjur sem reknar eru á skerðanlegri raforku.

Markmið aðgerðar
Undirbúa tilraunaverkefni sem miðar að því að sýna fram á fýsileika og hagkvæmni þess að nýta háhitavarmadælur í fiskiðnaði á Íslandi, sér í lagi í fiskimjölsverksmiðjum
Upphaf / Endir
2024
2028
Staða aðgerðar
Á hugmyndastigi
Ábyrgðaraðili

S

.

1

.

B

.

2

.

Grænt varaafl fyrir atvinnulíf og samfélag

S

.

1

.

B

.

2

.

Grænt varaafl fyrir atvinnulíf og samfélag

Grænt varaafl fyrir atvinnulíf og samfélag

Þrepaskipt krafa um útskipti jarðefnaeldsneytis í varaafli raforku- og varmaframleiðslu með endurnýjanlegu eldsneyti og öðrum vistvænum lausnum

Markmið aðgerðar
Skipta út öllu jarðefnaeldsneyti sem varaafli fyrir raforku- og varmaframleiðslu.
Upphaf / Endir
2024
2030
Staða aðgerðar
Í framkvæmd
Ábyrgðaraðili

S

.

1

.

B

.

4

.

Framkvæmdir við flutnings- og dreifikerfi raforku styðji við markmið stjórnvalda í loftslagsmálum

S

.

1

.

B

.

4

.

Framkvæmdir við flutnings- og dreifikerfi raforku styðji við markmið stjórnvalda í loftslagsmálum

Framkvæmdir við flutnings- og dreifikerfi raforku styðji við markmið stjórnvalda í loftslagsmálum

Loftslagsmarkmið stjórnvalda og sá loftslagsávinningur sem felst í einstaka framkvæmdum á að vera ákvörðunarþáttur í allri áætlanagerð um uppbyggingu og styrkingu flutnings- og dreifikerfis raforku. Leita skal leiða til að forgangsraða þeim verkefnum sem skila mestum loftslagsávinningi.

Markmið aðgerðar
Áætlanagerð sé með hliðsjón af þeim loftslagsávinningi sem felst í framkvæmdum hverju sinni og styðji við orkuskipti
Upphaf / Endir
2024
2030
Staða aðgerðar
Í framkvæmd
Ábyrgðaraðili

S

.

1

.

B

.

5

.

Aukin orkuöflun fyrir orkuskipti

S

.

1

.

B

.

5

.

Aukin orkuöflun fyrir orkuskipti

Aukin orkuöflun fyrir orkuskipti

Tryggja þarf fullnægjandi framboð orku ef nýta á innlenda framleiðslu rafeldsneytis eða vetnis fyrir orkuskipti í samgöngum á landi, haftengdri starfsemi og flugsamgöngum. Orkuskipti þessi eru háð tækniþróun og framboði tækjabúnaðar og fjárfestingum í þeim, en tryggja þarf framboð af viðeigandi orkugjöfum. Leið Íslands að fullum orkuskiptum verður mætt í skrefum með aukinni orkuöflun, bættri orkunýtni, auknum orkusparnaði, tækniþróun og aflaukningu núverandi virkjana.

Markmið aðgerðar
Tryggja þá raforku sem er nauðsynleg til að framkvæma orkuskipti á landi, hafi og í lofti.
Upphaf / Endir
2024
2040
Staða aðgerðar
Í framkvæmd
Ábyrgðaraðili

S

.

1

.

B

.

6

.

Einföldun á leyfisveitingarferlum í þágu orkuskipta

S

.

1

.

B

.

6

.

Einföldun á leyfisveitingarferlum í þágu orkuskipta

Einföldun á leyfisveitingarferlum í þágu orkuskipta

Endurskoðun stofnanaskipulags á sviði umhverfis- og orkumála samhliða greiningu og endurhönnun leyfisveitingarferla og kortlagning á mögulegum tækifærum til umbóta er lykilatriði í að hraða verkefnum og framkvæmdum í þágu orkuskipta.

Markmið aðgerðar
Auka skilvirkni og skýrleika, fækka flöskuhálsum, stytta afgreiðslutíma, auka gagnsæi og upplýsingamiðlun í tengslum við leyfisveitingar svo unnt sé að afla aukinnar grænnar orku í þágu orkuskipta án nokkurs afsláttar á umhverfiskröfum.
Upphaf / Endir
2024
2026
Staða aðgerðar
Í framkvæmd
Ábyrgðaraðili

S

.

1

.

B

.

6

.

Samstarfsverkefni um frekari nýtingu jarðhitaauðlinda

S

.

1

.

B

.

6

.

Samstarfsverkefni um frekari nýtingu jarðhitaauðlinda

Samstarfsverkefni um frekari nýtingu jarðhitaauðlinda

Aukinn kraftur settur í jarðhitaleit og nýtingu fyrir rafkyntar veitur til að fasa út jarðefnaeldsneyti í varaafli. Greining og útfærsla verði unnin með hagaðilum og stjórnvöld muni í samvinnu við orku- og veitugeirann leiða stórfellt átak í kortlagningu auðlinda og möguleika á jarðhitanýtingu.

Markmið aðgerðar
Jarðvarmavæða hitaveitu á Ísland að fullu (er um 90% í dag).
Upphaf / Endir
2023
2040
Staða aðgerðar
Í framkvæmd
Ábyrgðaraðili

S

.

1

.

B

.

7

.

Orkunýtni í þágu orkuskipta

S

.

1

.

B

.

7

.

Orkunýtni í þágu orkuskipta

Orkunýtni í þágu orkuskipta

Móta laga- og tæknilegt umhverfi sem styður við bætta orkunýtni. Talið er að u.þ.b. 1500 GWst gætu sparast með þessu móti, eða 8% af heildarraforkuframleiðslu landsins árið 2022. Nú þegar aflskortur blasir við næstu árin er mikilvægt að nýta græna orku enn betur en áður fyrr enda óumdeilt að orkuskiptin munu krefjast mikillar raforku. Dæmi um þetta eru möguleikar á nýtingu glatvarma frá staðbundnum iðnaði, sem gæti sparað í kringum 50 MW af raforku.

Markmið aðgerðar
Stuðla að raforkusparnaði með betri orkunýtni á öllum sviðum hagkerfisins í þágu orkuskipta.
Upphaf / Endir
2024
2030
Staða aðgerðar
Á hugmyndastigi
Ábyrgðaraðili