L
.
1
.
B
.

Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda vegna landnotkunar

Talið er að árangursríkasta aðgerðin til að draga úr losun frá landi sé að endurheimta votlendi og mýrlendi. Sérstök áhersla verður lögð á endurheimtarverkefni á jörðum í eigu ríkisins

Vonir standa til að nýtt og endurskoðað styrkjakerfi í landgræðslu og skógrækt fyrir einkajarðir hvetji landeigendur enn frekar til að bæta landnýtingu eigin jarða í þágu loftslagsmála og dragi þannig úr losun gróðurhúsalofttegunda frá landi. Kannað verður hvort hægt sé að móta aðferðafræði við endurheimt votlendis sem uppfyllir verklag og staðla til að hægt sé að skrá kolefnisbindingu svæðanna sem vottaðar hágæðakolefniseiningar. Áætlað er að kortleggja og greina hvort fýsilegt sé að leggja á kolefnisgjald vegna breytinga á landnotkun sem hefur í för með sér umtals¬verða losun gróðurhúsalofttegunda í ljósi þess að slíkar breytingar geta einnig leitt af sér fjárhagslegar skuld¬bindingar fyrir íslenska ríkið.

CO2 ígildi
0
þ
.
t

Aðgerðir í Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda vegna landnotkunar

L

.

1

.

B

.

1

.

Endurheimt votlendis á jörðum í eigu ríkisins

L

.

1

.

B

.

1

.

Endurheimt votlendis á jörðum í eigu ríkisins

Endurheimt votlendis á jörðum í eigu ríkisins

Aðgerðin felur í sér að endurheimta votlendi á jörðum í eigu ríkisins með markvissum hætti í samræmi við framkvæmdaáætlun ríkisins. Miklir möguleikar gætu því legið í endurheimt votlendis á ríkisjörðum og þar með komið í veg fyrir mikla losun gróðurhúsalofttegunda. Land og líf, stefna stjórnvalda í landgræðslu og skógrækt, gerir ráð fyrir að 15.600 ha af röskuðu votlendi verði endurheimt fyrir 2031, eða um 6% af röskuðu votlendi.

Markmið aðgerðar
Að endurheimt verði um 6% af þegar röskuðu votlendi fyrir 2030, miðað við 2022.
Upphaf / Endir
2030
Staða aðgerðar
Á hugmyndastigi
Ábyrgðaraðili
Matvælaráðuneytið

L

.

1

.

B

.

2

.

Mótun aðferðafræði fyrir framleiðslu vottaðra kolefniseininga með endurheimt votlendis

L

.

1

.

B

.

2

.

Mótun aðferðafræði fyrir framleiðslu vottaðra kolefniseininga með endurheimt votlendis

Mótun aðferðafræði fyrir framleiðslu vottaðra kolefniseininga með endurheimt votlendis

Aðgerðin felst í gerð verklags fyrir endurheimt votlendis og endurheimt fyrsta votlendisins sem fylgir þeim reglum og stöðlum sem þarf til að hægt sé að skrá kolefnisbindingu svæðanna sem vottaðar hágæðakolefniseiningar. Gerð verklagsins er hugsað sem hvatning og fyrirmynd fyrir einkaaðila, fyrirtæki og stofnanir til að fara í endurheimt votlendis sem uppfyllir reglur og staðla

Markmið aðgerðar
Að til verði aðferðafræði fyrir framleiðslu vottaðra kolefniseininga með endurheimt votlendis.
Upphaf / Endir
2023
2025
Staða aðgerðar
Í framkvæmd
Ábyrgðaraðili
Matvælaráðuneytið